Genie Koulutus

Genie koulutus

Henkilönostin käyttökoulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot henkilönostimen turvalliseen käyttöön. Turvalaitteiden ja käyttönäppäinten hallinta käydään tarkasti läpi. Tutustumme yhdessä päivittäiseen tarkastukseen sekä huomioimme työmailla piileviä vaaroja henkilönostimen käytön kannalta.  Huoltokohteiden läpikäynnin tavoite on antaa valmiudet ennakoivan huollon suorittamiseen.

Huoltokoulutus

Koulutuksen tavoite on käydä läpi henkilönostin valmistajan määrittelemät määräaikaishuoltokohteet. Lisäksi läpikäydään ennakoivan huollon merkitys ja ongelmatilanteita helpottava vikadiagnostiikka.

 

Genie nostimet:

Henkilönostin käyttö ja huolto- koulutusten lisäksi tarjoamme ohjelmoinnin peruskoulutusta Genie henkilönostimiin.

Ohjelmointi I

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot konekohtaisen ohjelmoinnin suorittamisesta sekä vikakoodien lukemisesta, tavoitteena on että koulutuksen käynyt henkilö osaa omatoimisesti lukea ja ymmärtää vikakoodit sekä paikallistaa mahdollisen vian aiheuttajan. Lisäksi säädämme liikenopeuksia ja tutustumme yksinkertaisiin kalibrointeihin. (Genie henkilönostimet)

Ohjelmointi II

Koulutuksen tavoite on perehdyttää henkilö WEBGPI -tietokoneohjelmointiin ja sen täysipainoiseen hyödyntämiseen. Lisäksi käsitellään miten voidaan optimoida nostimen liikkeet käyttäjälle mieluisaksi. Perehdymme saatavilla oleviin ohjelmistopäivityksiin sekä version valintaan. Opettelemme yhdessä eri Genie nostinmallien kalibroinnit ja perehdymme asentajan vastuisiin. (Genie henkilönostimet)

VAIN KOKENEILLE HENKILÖNOSTINASENTAJILLE

 

Lisätietoja koulutuksista antaa

Tommi Kolehmainen
+358 400 514 374
tommi.kolehmainen@simeri.fi