IPAFi platvormtõstuki kaart (PAL Card)

IPAFi platvormtõstuki kaart (PAL Card)

IPAFi koolitusprogrammi on välja arendanud platvormtõstukite valdkonna asjatundjad. Programmi läbimine on kindel viis saada oskused ja arusaamine, mida on vaja ohutuks ja tõhusaks tööks ning platvormtõstukiga töötamiseks ette valmistudes.

Kaart kehtib 5 aastat. Kaarti saab uuendada, tehes katsed uuesti, kui oled platvormtõstukit regulaarselt kasutanud ja kasutamise logiraamatusse märkinud. Muul juhul eeldab kaardi uuendamine kogu kursuse uuesti läbimist.

Koolitusprogrammil on TÜV sertifikaat, mis vastab rahvusvahelise platvormtõstukite kasutuskoolituse standardile (ISO 18878:2013 Mobile elevating work platforms Operator (driver) training)

Kaardiklassid platvormtõstuki tüüpide järgi

PAL-kaardilt on näha, mis tüüpi platvormtõstukite pädevus kaardivaldajal on.

Teisaldatav vertikaaltõstuk (1a) – Teisaldatav poomtõstuk (1b)

Sõitev vertikaaltõstuk (3a) – Sõitev poomtõstuk (3b)

 

Koolituse sisu

Koolitus sisaldab nii teooriat kui ka praktikat ning grupid hoitakse väiksed, nii on kindel, et iga osaleja saab kursusel kõik vajaliku selgeks.

Korraldame koolitusi soome, eesti, vene ja inglise keeles. Kirjalikku testi saab teha rohkem kui 20 keeles, sh soome, inglise, vene, rootsi, prantsuse, saksa ja poola.

Koolituse läbinult:
• Valdad platvormtõstuki kasutamisega seotud olulisi tervise- ja ohutuseeskirju
• Oled teadlik sellest, kuidas õnnetusi välditakse ja hallatakse
• Tead, milliseid isikukaitsevahendeid vajad ja millal
• Mõistad tõstuki kasutusjuhendi tähtsust
• Oskad platvormtõstukiga ohutult sõita ja seda käsitseda
Sinu oskusi testitakse kirjaliku testi ja proovisõiduga. Testi ja proovisõidu edukas läbimine annab sulle kõnealuse kategooria pädevuse.
Koolituse läbinult saad rahvusvahelise PAL-kaardi (Powered Access Licence), ohutusjuhendi, logiraamatu ja tunnistuse.

Koolitusele registreerumine

VAATA KOOLITUSKALENDRIT