Paigaldusteenused

Paigaldusteenused

Tööstusseadmete hooldus, paigaldamine, kokkupanek ja kontroll

Jagame oma oskusi metallkonstruktsioonide paigaldamisega seotud tööde ning kõrgustes tehtavate ehitus-, arendus- ja hooldustööde tegemisel. Osutame teenuseid nii lühiajaliste projektide kui ka pikaajalisemate tööde puhul kogu Soomes.

Töökogemustest saadud oskused ja head suhted kompetentsete isikutega tagavad sujuva ja paindliku töötamise.

Valmistame ja paigaldame järgmist:

• Teraskonstruktsioonid
• Turvarelsid
• Kaitsepiirded
• Liikumis- ja hooldustasapinnad
• Riiulid
• Karkassehitised

Meie pädevusse kuuluvad:

• Juurdepääsusüsteemide valmistamine, paigaldamine, hooldus ja kontroll
• Kõrgelt kukkumise kaitsevahendite paigaldus
• Ripptöölavadel tehtavad ehitiste hooldustööd
• NDT-kontroll
• keerukad kõrgustes toimuvad paigaldustööd

Metallialase koolitusega töötajate abil saame ellu viia kõik sellega seotud tööd ning alati kooskõlas järelevalvetöötajatega. Meie töötajatel on kolmanda osapoole heakskiidetud sertifikaadid, mis vastavad standardi SFS-EN 287-1 nõuetele. Vajaduse korral saavad töötajad lisakoolitust, lähtudes klientide ja töö nõuetest.

Paigaldusteenuseid osutab teile

Jukka Koskinen
jukka@simeri.fi
+358 400 990 988