Korvtõstuki ülevaatus

Korvtõstuki ülevaatus

Teeme korvtõstuki ülevaatust teile sobivas kohas ja korralist põhjalikku ülevaatust meie töökodades.
 Lisaks on meil sertifikaat, et kasutada kontrollimisel mittepurustavaid katsevõtteid (NDT). Nii saavad meie enda töötajad teha vastavat kontrolli näiteks korralise põhjaliku ülevaatuse käigus.

Meil on ka pikaajaline ripptöölavade ülevaatuse tegemise kogemus.

NDT-kontroll (non-destructive testing)

NDT-kontrolli kasutame peamiselt korvtõstukite, kraanade ja ripptöölavade ülevaatusel. Teeme kontrolli järgmiste kontrollmeetoditega: magnetpulbri-, ultraheli, kapillaar- ja tihedusekontroll.