Ripptöölava ülevaatus

Ripptöölava ülevaatus

Meil on 20-aastane kogemus ripptöölavade ülevaatuste tegemisel.

Olgu teil kas püsivalt paigaldatud hoonete hoolduse üksus (BMU) või mobiilne ripptöölavade süsteem, Simeri Oy pakub teile nende usaldusväärset kasutuseelset kontrollimist ning teeb korralist ülevaatust teile sobival ajal.

Kõigil meie ripptöölavade kontrollijatel on töölavade paigaldamisel, monteerimisel ja ülevaatuste tegemisel vähemalt 10-aastane kogemus.


Valitsuse määrus töövahendite ohutu kasutamise ja kontrolli kohta.

2009. aasta alguses jõustunud uue määruse (valitsuse määrus töövahendite ohutu kasutamise ja kontrollimise kohta 403/2008, nn kasutusmäärus) kohaselt vastutab tööandja selle eest, et töötajale antakse kasutada töövahend, mis sobib vastavaks tööks ja on ohutu vastavates töötingimustes. Tööandja peab tagama, et kasutuses olevale töövahendile tehakse korrapäraselt hooldustöid – nii on see turvaline kogu kasutusaja jooksul. Töövahendi korrasolekut peab pidevalt jälgima, tegema ülevaatusi, testimisi ja mõõtmisi. Riskianalüüsi põhjal määrab tööandaja kindlaks vajalikud meetmed. Kui töövahendi kasutamine seab töötaja ohtu või põhjustab talle kahju, peab tööandja võtma viivitamatult meetmed ohu kõrvaldamiseks.

Ripptöölavade kontrollimisel ja hooldamisel 20-aastane kogemus.
Simeri Estonia Oü vastava väljaõppe saanud inimesed tagavad teie töövahendite töökindluse ja ohutuse.